Sundby Gård 2014

En mycket glad vinnare till en
Pontiac Lemans 67:a